031 - 724 95 00 info@rackesspecialisten.se

Ett snyggt och säkert räcke

 

Stilrent och underhållsfritt glasräcke i aluminium, utan några synliga skruvar eller fästen.
Tillverkat för att tåla det nordiska klimatet.

Vi ställer enormt höga krav på våra räcken och följer de byggnormer som finns i Sverige.
Vi vågar påstå att vårt aluminiumräcke Sereno AL är det säkraste räcket du kan hitta i Sverige.
I de tester vi gjort på Statens Tekniska Provningsinstitut (RISE) uppnådde räcket mer än 5 gånger de krav som Svenska Balkongföreningen ställer.
Vid ordentlig infästning i överkant och underkant når räcket över 3 kilonewton i styrka vilket är kraven för kravallstaket.

Aluminium

Cirka 8 procent av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler, vilket gör det till det tredje vanligaste grundämnet efter syre och kisel.
Aluminium förekommer inte i metallisk form i naturen.
Ämnet upptäcktes 1778 av den franske kemisten Antoine Lavoisierin.
Det utvanns för första gången 1825 av den danske kemisten Hans-Christian Oersted.
Innan man upptäckte att aluminium kunde framställas av bauxit var det den dyraste metallen i världen.

Egenskaper

Aluminium är ett icke-magnetiskt material och används ofta i apparater för magnetröntgen
för att undvika störningar från magnetfälten.
Aluminium rostar inte och är korrosionsbeständigt.
Det beror på att ett tunt och skyddande oxidskikt bildas när aluminium reagerar med luftens syre.

Hållbarhet

Aluminium är 100 procent återvinningsbart utan att förlora sina ursprungliga egenskaper.
Vid återvinning av aluminium går det bara åt 5 procent av den energi som förbrukas
vid framställning av primäraluminium.
Omkring 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats är fortfarande i bruk.
I Europa återvinns cirka 70 procent av alla aluminiumburkar – och gamla burkar blir till nya på mindre än 60 dagar.

I stället för stål

Aluminium har en bättre förmåga att absorbera energi än stål, och därför används materialet till
säkerhetssystem som skyddar mot brand, explosion, skott och inbrott.
Jämfört med aluminium är koppar både tyngre och dyrare.
Ett byte till den billigare och lättare metallen aluminium innebär såväl kostnads- som viktbesparingar, i synnerhet vid tillverkning av helt elektriska fordon.
Aluminiumlegeringar som används inom varvsindustrin korroderar ungefär 100 gånger långsammare än stål.


Aluminium är inte giftigt och användes t ex i Napoleon III:s privata finbestick. Hans gäster fick hålla till godo med bestick av guld.

 

Återvinning och återanvändning av aluminium

Malm bryts och förädlas till aluminium. Metallen omvandlas till produkter.
När produkterna är uttjänta återvinns de och aluminiumet används i nya produkter.

Aluminium kan återvinnas i oändlighet

Aluminium kan återvinnas i oändlighet och är miljöns bästa vän. Därför är det också din bästa vän.
Aluminium är oerhört energieffektivt.
Endast 5 procent av den energi som går åt vid framställning av primäraluminium krävs vid omsmältning av aluminium, utan att metallens kvalitet försämras.

Korrosionshärdighet

Har du någonsin sett aluminium rosta? När aluminium reagerar med luftens syre bildas ett mycket tunt oxidskikt.
Detta skikt är bara är några hundradels µm tjockt (1 µm är 1 tusendels millimeter), men det är tätt och ger ett mycket bra korrosionsskydd.
Om oxidskiktet skadas återbildas det spontant.

Vikt

Aluminium är superlätt, med en densitet på 2 700 kg/m3, vilket är en tredjedel av stålets.
Därför övergår allt fler branscher till aluminium i stället för andra material.

Hållfasthet

Lätt betyder inte svagt. Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 mPa.
Till skillnad från de flesta stålsorter ökar aluminiums hållfasthet vid låga temperaturer.
Därför är metallen det självklara valet i många sammanhang.

Bearbetning

Materialet har en otrolig flexibilitet. Fräsning, borrning, kapning, stansning och bockning är några av de vanligaste bearbetningsmetoderna.
Dessutom är energiinsatsen vid bearbetning låg, vilket är positivt för miljön.

Anodisering

Anodisering är en ytbehandling som förstärker materialets korrosionsskydd.
Det är med andra ord enbart metaller som anodiseras och då främst aluminium och magnesium.
Anodisering går ut på att metallen oxideras i en sur elektrolyt med hjälp av växelström.
Därmed skapas en tjockare oxid som är hårdare, tål nötning bättre och förbättrar metallens korrosionsskydd.
Anodisering är ett av flera sätt att ytbehandla aluminium.
I anodisering omvandlas ren aluminium till aluminiumoxid genom en kontrollerad elektrolytisk oxidationsprocess.
Godset kopplas som anod i en 20%-ig svavelsyralösning.
Ibland kallas anodisering också eloxering eller eloxidering.
En aluminiumdetalj som gått igenom den här processen får nya egenskaper.
Den har hög motståndskraft mot slitage, den är smutsavvisande, och dessutom dekorativ!
Anodiseringen gör också detaljen elektriskt isolerande, den leder inte ström längre.
Den ger dessutom ett utmärkt skydd mot korrosion i svåra miljöer.