031 - 724 95 00 info@rackesspecialisten.se

Köpvillkor

Betyder ungefär

Köpvillkor mellan kund och Räckesspecialisten

Avine AB med organisationsnummer 559096-2147 bedriver e-handel genom www.rackesspecialisten.se (”Räckesspecialisten”). Dessa köpvillkor gäller mellan dig som kund och Avine AB, nedan kallat Räckesspecialisten.

Vilka ingår du avtal med?

Vårt företag heter Avine AB men vi kallar oss Räckesspecialisten då vi har vår hemsida på www.rackesspecialisten.se 

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Vem och när köpvillkoren gäller

 • Köpvillkoren gäller så vida inte lagboken säger nått annat.
 • För företag gäller köplagen med undantag ifall annat är avtalat.

Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti mot tillverkningsfel, men oftast mer. I de fall kund åberopar garantin, men inget garantifel kan konstateras debiteras kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller även i de fall kunden själv har orsakat skadan i samband med ovarsam hantering, felaktig montering alternativt modifiering av räcket eller glaset. Små repor, märken eller andra mindre defekter i metallen eller trä betraktas som normalt.
 Glas innehåller spänningar som tyvärr kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering eller vid hastiga temperaturskiftningar. Vid sådana tillfällen gäller inte garantin. Det kan vid sällsynta fall bli missfärgningar i plastfilmen på lamellglas. Detta går inte heller under garanti. Detta enligt glasbranschföreningens villkor vid reklamation av glas. 
Trä är ett levande material och kan i vissa fall ha kvistar och förändras genom sprickbildningar, koda eller färgskiftningar. För sådana ärenden lämnas ej garanti.

Våra garantier

 • Allt vi säljer har minst 1 års garanti.
 • Det är upp dig att påvisa om något är ett garantifel.
 • Vissa defekter går ej under garanti
 • Här finns lite klausuler där vi avskriver oss vissa ansvar.

Reklamation

För privatpersoner skall reklamation göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Felaktigt angivna mått är ej grund för reklamation, ej heller skador som uppkommit i samband med montering. Därför är det viktigt att inspektera produkterna vid leverans. Enligt NSAB (Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser) som tillämpas vid transporter så har man 7 dagar på sig att reklamera ”dold fraktskada” (Innebär att man inte ser någon skada på godset eller emballaget vid lossning). Reklamation på skador efter montering räknas ej som giltig reklamation såvida det inte finns dokumenterat och fotat före montering i sitt emballage. Om det vid montering upptäcks att fel mått angivits rekommenderas kund att kontakta Räckesspecialisten för hjälp och förslag till åtgärd. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Givetvis ersätter Räckesspecialisten kund med (rimliga) returfraktkostnader vid reklamation. Konsumentköplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som kund vissa rättigheter, normalt 3 år reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. Mer information om denna lag kan du finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se/.
För näringsidkare (företag) skall även där reklamationen göras inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.
Vid eventuell tvist så följer Räckesspecialisten Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Om du vill reklamera

 • Vi hjälper dig så gott vi kan oavsett vems fel det är.
 • Vänta inte med att reklamera.
 • Dokumentera direkt.
 • Montera inte något du vill reklamera.
 • Om möjligt låt varor ligga kvar i sitt emballage.
 • Vi är inte ansvariga om du gjort fel.

Toleranser

Vi önskar alltid att kunden skall få en så exakt vara som möjligt och hålla de angivna måtten. Vi reserverar oss dock för toleransnivåer på +/- 3mm i höjd och längdmått på samtliga produkter. Vi följer riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas enligt Svensk Plansglasförening. Mer info inkl nedladdning av uppdaterade dokument finner du på www.svenskplanglas.se/branschriktlinjer/. Varor som håller sig inom dessa riktlinjer kan inte reklameras. Vid uträkningen av totallängden på en sida/sektion kan totallängden komma att justeras. Det justerade måttet anvisas på ritningen och i orderbekräftelsen. Toleransnivån räknas från det eventuellt justerade mått som anges i orderbekräftelsen.
Vid ev reklamation kontakta oss på något av följande sätt:
Tfn: 031-724 95 00
Mailadress: info@rackesspecialisten.se
Adress: 
RäckesSpecialisten
Von Utfallsgatan 21
415 05 Göteborg

Fel som tolereras

 • Vissa saker som kan upplevas som fel är inom toleranserna och kan ej reklameras. För dig som vill veta allt finns information och länkar för kvällsläsningen.
 • Kontakta oss för reklamation

Transportskador och felaktiga leveranser

För din egen skull och för snabbare hantering kontrollera eventuella transportskador vid mottagning av gods. Upptäcker du skador bör detta dokumenteras och anmälas direkt till transportören och anges på fraktsedeln.

Transportskador och felaktiga leveranser

 •  Kontrollera eventuella transportskador innan transportören har åkt.
 • Ta bilder direkt. 

Ångerrätt

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) säger att konsument som huvudregel har ångerrätt (9 §). Dock om distansavtalet avser en vara som specialtillverkats utefter konsumentens instruktioner och önskemål, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). Genom att göra en beställning från Räckesspecialisten och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.
Om du fått felleverans står vi givetvis för att ersätta med rätt leverans samt eventuell transportkostnad för retur. Vid händelse av att något skulle saknas i leveransen eller skulle vara defekt skall Räckesspecialisten komplettera eller ersätta kunden inom 2-6 arbetsdagar från att meddelandet mottagits, eller så fort reservdelen kommit in på lager.
Tfn: 031-724 95 00
Mailadress: info@rackesspecialisten.se
Adress: 
Räckesspecialisten
Von Utfallsgatan 21
415 05 Göteborg

Ingen Ångerrätt

 • Eftersom vi säljer specialanpassade varor gäller inte ångerrätten
 • Har vi skickat fel grejer till dig så ser vi till att skicka rätt grejer
 • Kontaktinformation igen

Personuppgifter

Räckesspecialisten behandlar dina uppgifter i enlighet med EU-riktlinjerna (GDPR). Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dem och vad du har för rättigheter. Du kan läsa dem på www.rackesspecialisten.se/integritetspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Säkra Betalningslösningar

Räckesspecialisten använder endast säkra betalningslösningar och behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra kontakter med kunderna och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Personuppgifterna skyddas från externt intrång.
• Vid kreditkortsköp används DIBS som uppfyller kraven för PCI – DSS.
• Vid fakturabetalning skyddas personuppgifter från externt intrång och enligt GDPR
• Som kund har du rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter.
• Som kund har du rätt att begära ändring av registrerade uppgifter.
• Som kund har du rätt att begära att uppgifterna raderas.

Säkra Betalningslösningar

 • Vi följer säkerhetsbestämmelserna.

Försäljning till minderåriga

Räckesspecialisten ingår endast avtal med myndi